Frysk Nederlands
ECHTEFRIESEVLAG
·
NL
Welkom
Echte friese vlag
Goed gebruik
Vlaghistorie

Vlaginstructie

Wanneer kan ik de vlag uithangen?

Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie (vlagprotocol) volgen. Dit hoeft niet, u mag ook op andere dagen de vlag uithangen. De vlaginstructie is een instructie die het gebruik beschrijft van een vlag. Voor overheidsgebouwen is de vlaginstructie wel verplicht. Voor elke feestelijke gebeurtenis welke de provincie, stad/gemeente, burgers en bedrijven betreft, mag ook de vlag worden uitgehangen (zoals bij het behalen van een diploma, jubileum e.d.). Het is niet toegestaan de vlag voor reclamedoeleinden te gebruiken.

Als richtlijn voor het gebruik van welke vlag bij welke gebeurtenis, kan het volgende worden aangehouden:

 

  • nationaal gebeuren: de Nederlandse vlag
  • provinciaal gebeuren: de provincievlag
  • stads- of gemeentegebeuren: stads- of gemeentevlag
  • dorps- of wijkgebeuren: dorps- of wijkvlag.

Zeker de overheden dienen dit in acht te nemen, dus geen Friese- of gemeentevlag op een overheidsgebouw bij een nationale gebeurtenis. Het is ook niet correct om verenigingsvlaggen e.d. op overheidsgebouwen te plaatsen (m.u.v. die van het Rode Kruis).

 

Vlaginstructie

Voor het uithangen van de vlag vanaf rijksgebouwen heeft de minister-president een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'uitgebreid vlaggen' (UV) en 'beperkt vlaggen' (BV).

Bij UV wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag. Bij BV hoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de ministeries en die van instellingen als de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden.

Dagen vlaginstructie

De vlaginstructie houdt in dat de Nederlandse vlag op rijksgebouwen wordt uitgehangen op de volgende dagen:

  • 31 januari (1 februari): verjaardag Koningin Beatrix (BV);
  • 27 april (28 april): Koningsdag (en verjaardag Prins Willem-Alexander) (UV);
  • 4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok, tot zonsondergang (UV);
  • 5 mei: Bevrijdingsdag (UV);
  • 17 mei (18 mei): verjaardag Prinses Máxima (BV);
  • laatste zaterdag in juni: Veteranendag (UV);
  • 15 augustus (16 augustus): formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV);
  • derde dinsdag van september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV);
  • 7 december (8 december): verjaardag Prinses Catharina-Amalia (BV);
  • 15 december (16 december): Koninkrijksdag (BV).

 

Als de dag waarop de vlag wordt uitgestoken op een zondag of christelijke feestdag valt, geldt de datum tussen haakjes.

Uithangen en hijsen van de vlag

Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

De vlag halfstok

Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Oranje wimpel en bijzondere gebeurtenissen

Op Koninginnedag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag met een oranje wimpel gehesen. Bij alle andere gelegenheden wordt er zonder oranje wimpel gevlagd. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke familie (zoals geboorte, huwelijk, overlijden), kan een speciale vlaginstructie afgekondigd worden. Tijdens officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.Een combinatie van de Friese vlag met een oranje wimpel is in principe (alleen voor burgers en op de juiste dagen) mogelijk, evenals bijvoorbeeld de nationale vlag met een stadswimpel. Dit geldt wederom NIET voor overheden. Daarnaast mogen wimpels dag en nacht worden uitgehangen.


Meerdere vlaggen

Als er meerdere vlaggen worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte worden gehesen. Bij het uithangen van 2 vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij 3 vlaggen moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid is, moet de gemeentevlag rechts. Als naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere landen worden gehesen, bepaalt de eerste letter van de landnamen in de Franse taal de volgorde.

Voor het gebruik van de provincievlaggen geldt de rangorde zoals ze in de Ridderzaal (Staten-Generaal te Den Haag) hangen:

  1. Brabant
  2. Limburg
  3. Gelderland
  4. Zuid-Holland
  5. Noord-Holland
  6. Zeeland
  7. Utrecht
  8. Fryslân
  9. Overijssel
  10. Groningen
  11. Drente
  12. Flevoland

Ze mogen echter ook op alfabetische volgorde van de officiële naam worden gehangen.

 

Bij evenementen waarbij alle gemeentevlaggen en stadsvlaggen komen te hangen, geldt ook de alfabetische volgorde van de officiële naam, ook weer van rechts naar links. Voor de stadsvlaggenalleen, geldt de volgende protocollaire volgorde (al sinds ruim 400 jaar):

  1. Leeuwarden
  2. Bolsward
  3. Franeker
  4. Sneek
  5. Dokkum
  6. Harlingen
  7. Stavoren
  8. Sloten
  9. Workum
  10. IJlst
  11. Hindeloopen

 

Een uitzondering voor de stadsvlaggen is de plaatsing bij de finish van een elfstedentocht. Dan komen de vlaggen te hangen in de volgorde van de route.

 

volgorde 1
Provincievlag - Nationalevlag
    volgorde 3
Stads/dorpsvlag - Gemeentevlag - Provincievlag - Nationalevlag
volgorde 2
Stads/dorpsvlag - Provincievlag - Gemeentevlag
Afbeeldingen met dank aan de Fryske Akedemy
Actueel
Mobiele website
De enige echte Friese vlag
 • Voor een echte friese vlag:

  DVC logo

  dokkumer vlaggen centrale

 • Registreer je

  punt FRL!

  Klik hier!

 • 03-09-2020

  Pompeblêd op herdenkingsmunt, bijna goed

  Met de nodige trots wordt er een herdenkingsmunt uitgebracht met als onderwerp het Woudagemaal, koning Willem Alexander (met baard) mèt op de achtergrond de friese vlag!Natuurlijk is het prach...
  lees meer >

 • Knooppunt

  Deze site is
  een initiatief
  van:

  JAnco de JOng met dank aan:
 • Overal bij uw mail, agenda, contacten..

  KnoopMail Pro

  lees meer >

 • Probeer nu een maand gratis

  KnoopBackup

  Klik hier!